Pisteprosessit: Merkkiset ja toistetut spatiaaliset pisteprosessit sovelluksineen

Pisteprosessit

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

15.09.2015

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia tilastollisia menetelmiä ja malleja merkkisten ja toistettujen pistekuvioiden analysoimiseen. Tällaiset pistekuvioaineistot koostuvat objektien sijainneista jossakin, yleensä kaksi- tai kolmeuloitteisessa,
avaruudessa ja merkki on jokin objektin ominaisuus kuten objektin koko tai tyyppi. Riippuvuusrakenteet tällaisissa aineistoissa saattavat olla hyvinkin mutkikkaita, sillä sen lisäksi että pisteiden paikoilla ja merkeillä on keskinäisiä riippuvuuksia, nämä saattavat
riippua kovariaateistakin. Merkkisten ja toistettujan pistekuvioiden mallintamiseksi tarvitaan vielä uusia keinoja ja tässä kehitystyössä uudet aineistot ovat tärkeitä. Tämä hakemus liittyy erityisesti kahteen sovellusalueeseen: neurologiaan ja metsäntutkimukseen.