Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa

PIKKULI

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Limaskat ovat pieniä, nopeakasvuisia, proteiinipitoisia ja kelluvia vesikasveja. Suomessa yleisin on pohjoisessakin kasvava pikkulimaska, Lemna minor. Sen kasvupaikkoja ovat ravinteikkaat lammikot ja ojat. Populaatio voi kaksinkertaistua jopa 3-5 vuorokaudessa. Pikkulimaskan proteiinipitoisuus voi olla 45 % kuiva-aineesta. Hankeen tavoitteena on edistää kotimaisen rehuraaka-aineen käyttöönottoa kalanviljelyssä, vähentää kalanviljelyn ympäristökuormitusta ja tukea vesiviljelyn kannattavuutta.

Tuotokset

On saatu:
– eristettyä pohjoisiin olosuhteisiin soveltuva pikkulimaskakanta
– analyysitietoa kotimaisesta pikkulimaskasta
– kokemusta pikkulimaskan kasvattamisesta kalanrehun raaka-aineeksi
– kokemusta pikkulimaskan keräämistekniikasta ja varastoinnista