Maidon hintariski – riskin jakaminen ja vaikutus maidontuotannon investointeihin

Pikku-MARISKI

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektissa laaditaan MARISKI-hankkeen Työpaketti 1:ssa tarvittavia laskentapohjia siten kuin MARISKI-hankkeessa on kuvattu.