Pientalojen lämmitysenergian käyttö lämmityskaudella 2016/2017

Pientalot

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva pientalojen lämmityksessä käytetyistä lämmönlähteistä ja energiasta (puu, öljy, sähkölämmitys, kaukolämpö, lämpöpumput, yms.).

Tuotokset

Tutkimuksessa selvitetään kiinteistön päärakennuksen kaikki lämmityslähteet ja niiden kokonaiskulutus polttoaineittain lämmityskaudella 2016/2017. Polttopuun käyttömääristä selvitetään runkopuu polttopuulajeittain (esim. halot, klapit/pilkkeet, runko-, kokopuuhake) sekä jätepuu. Polttopuun käyttö tilastoidaan myös mm. lämmitystavoittain, rakennus- ja tulisijatyypeittäin. Kuntakohtaisten tunnistetietojen perusteella tuloksia voidaan laskea eri aluejaoille.