Pelloilla tehtävien insektisiruiskutusten vaikutukset pientareen pölyttäjiin

PienPölyt

Alkamispäivä

18.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Esihankkeena toimivan tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa tietoa, mitä tutkimustietoa tarvitaan pölytyshaittojen minimoinniksi /ehkäisemiseksi, kun peltokasveilla käytetään kemiallisia tuhohyönteisten torjuntavalmisteita.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa insektisidijäämistä tarhattujen mehiläisten mehiläistuotteissa, kun ruiskutukset tehdään ohjeiden mukaan. Lisäksi hanke tuottaa tietoa, mitä tutkimuksia aihealueesta on tehty muualla Euroopassa ja mitkä ovat näiden päätuotokset. Tulosten avulla laaditaan hankesuunnitelma hankekumppaneiden kanssa pölyttäjäriskien vähentämiseksi ja ekosysteemipalveluiden edistämiseksi.