Ilmastotekijöiden vaikutus Phytophthora-lajien levintään metsissä ja kaupunkiympäristössä

Phytophthorat muuttavassa ilmastossa

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Projektin tarkoituksena on kartoittaa vieraslajeihin kuuluvien Phytophthora-lajien levintää ja diversiteettiä Pohjoismaissa. Projektissa selvitetään myös lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutusta tärkeiden Phytophthora-lajien isäntinä toimivien puulajien selviytymiseen patogeenien saaastuttamassa maaperässä sekä patogeenien biologisia ominaisuuksia kyseisissä muokatuissa olosuhteissa. Lisäksi projektin tarkoituksena on tehdä riskinarviointi Phytophthora-vieraslajeista kussakin Pohjoismaassa ennustettujen muuttuvien ilmasto-olosuhteiden valossa.

Tuotokset

Projekti tuo merkittävää tietoa Phytophthora-vieraslajeista, jotka ovat todellinen tuhoisa uhka kasvinterveydelle. Projektin tuotoksista kootaan Phytophthora-vieraslajeihin liittyviä menettelytapasuosituksia ja -ehdotuksia päätöksentekijöille ja kasvialan toimijoille. Projekti lisää osaltaan sekä kansallista että kansainvälistä vieraslajitietämystä.