Petoeläinten vaikutukset porotalouteen

PETTU

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään petoeläinten vaikutuksia poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen paliskunnista kerättäviä aineistoja analysoimalla ja hyödyntämällä poronhoidon bioekonomista systeemimallia erilaisissa tarkasteluissa. Kuudesta tutkimuspaliskunnasta on kerätty tietoa petoeläinten vaikutuksista porojen kuolleisuuteen, vasatuottoon ja teurasmääriin sekä poronhoidon menoihin ja tuloihin. Myös koko poronhoitoalueen osalta on kerätty viime vuosilta tiedot petojen tappamien porojen määrästä ja laadusta.

Kuudesta tutkimuspaliskunnasta on kerätty aineistoja petojen tappamien porojen määristä ja laadusta sekä eri petoeläinten aiheuttamasta kuolleisuudesta tapettuina löytyneiden porojen osalta. Samalla tutkimuspaliskunnista on kerätty aineistoja petoeläinten aiheuttamista ylimääräisistä töistä ja kustannuksista. Tutkimuspaliskunnissa on myös kerätty maastossa petojen tappamista poroista myös luuydin- ja hammasnäytteitä tapettujen porojen sukupuolen, iän ja kunnon määrittämiseksi. Yhdessä muiden laitumiin, sää- ja lumiolosuhteisiin ja poronhoitoon liittyvien tekijöiden kanssa petoeläinten tappamien porojen määrien vaikutusta paliskuntien vasatuottoon, teurasmäärin ja lihantuotantoon analysoidaan lineaarisilla sekamalleilla. Myös poronhoidon bioekonomisen mallin avulla analysoidaan petoeläinten aiheuttaman kuolleisuuden ja ylimääräisten kustannusten suoria ja välillisiä vaikutuksia poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Hanke tuo monipuolista tietoa petoeläinten vaikutukista poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä petoeläinten aiheuttamien tappioiden kompensatiojärjestelmää poronhoidossa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kun eri petoeläimille laaditaan kannanhoitosuunnitelmia poronhoitoalueelle.