Petovahingot poronhoitoalueen pohjoisosassa

PETOVAPO

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Petovahinkojen, varsinkin ahmavahinkojen, nopeaan lisääntymiseen poronhoitoalueen pohjoisosissa on kiinnitetty erityistä huomiota. Viime vuosina ilvesten aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet poronhoitoalueen etelä- ja itäosissa, paikoin myös keskiosissa. Tutkimuksen tarkoituksena on vuosina 2014-16 koota tietoja pedoista ja petovahingoista ja
1)selvittää petovahinkojen, erityisesti ahmavahinkojen määrää talvella tammi-toukokuussa, vaihteluita ja niiden syitä sekä petokorvausjärjestelmän toimivuutta poronhoitoalueen pohjoisosan paliskunnissa,
2)selvittää tarkemmin pahimpien ahmapaliskuntien (Käsivarsi, Näkkälä, Muotkatunturi, Sallivaara, Hammastunturi, Paistunturi, Pohjois-Salla ja Salla) petovahinkoja maasto- ja kuolinsyytutkimusten avulla talvella, sekä verrata niitä alueen muiden paliskuntien petovahinkoihin,
3)selvittää tarkemmin eri petojen tappamien porojen ikä ja kunto sekä tappotavat ja -paikat maastossa (GPS-tallennus),
4)selvittää tarkemmin pahimmalla petoalueella (ahma-alueella) vaadinten ja vasojen kuolinsyitä talvella myös kuolevuuslähettimien (mahdollisesti Käsivarren paliskunta) avulla,
5)kerätä ahmojen ulostenäytteitä DNA-tutkimuksiin ja ahmakannan koon määrittämistä varten,
6)kiinnittää huomiota paliskuntien poronhoitotapoihin ja sekä selvittää mahdollisuuksia estää/vähentää petovahinkoja eri alueilla