PERUNAN KASVINTERVEYDESTÄ KANSALLINEN VAHVUUS

PETLA

Alkamispäivä

01.05.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Perunantuotantoon liittyy tuotannollisia, erityisesti kasvintuhoojiin liittyviä riskejä tuotantoalueesta tai -suunnasta riippumatta. Vaikka tällä hetkellä Suomen kasvinterveystilanne on perunalla suhteellisen hyvä, riskienhallintaan on varauduttava ja kehitettävä uusia toimintamalleja. Tuontisiemenperunan tai jatkopakkaukseen tai jalostukseen koti- ja ulkomailta tulevat perunaerät, joiden laadusta tai kasvin-tuhoojatilanteesta ei ole tietoa, ovat tulevaisuuden kasvitautiuhkina. Tulevaisuuden uhkina voidaan pitää uusia tyvimätä (Dickeya) - ja perunasyöpäkantoja, Suomessa voimakkaasti levinnyttä mop-top-virusta, ankeroisia, punamätää tms. muita yllättäen leviäviä kasvitauteja. Peruna-alan tuotantoedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamiseksi julkisten toimijoiden on yhteistyössä otettava vastuullisempi rooli toimenpidetasolla. MTT Oulun ja Perunantutkimuslaitoksen yhteistyön tavoitteena on lisätä tuotantosuunnasta riippumatta tuottajien ja peruna-alalla toimivien yritysten riskinhallintaa, taloudellista tulosta ja kilpailukykyä. MTT:n ja Perunantutkimuslaitoksen välisen yhteistyön tavoitteena on lisätä tutkimustuloksista saatavaa vaikuttavuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tuottamalla tutkimusraportteja, tieteellisiä artikkeleita sekä sovelluksia elinkeinoelämään. Molempien osapuolten sidosryhmäverkostot, eri toimialoilta ja teollisuusyrityksistä mahdollistavat laajemmat peruna-alan hankekokonaisuudet. Näytteiden tuloksia hyödynnetään kasvinterveystilanteen seuraamiseen Suomessa yleisellä tasolla.