Perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit

Persikas

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tukea suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä ja biologisten riskien hallintaa sekä tehostaa orgaanisen aineen kiertoa maataloudessa ja siten vähentää siitä syntyvää hukkaa ja jätettä.

Tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskeistä, sekä ennaltaehkäistä vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä perunantuotantoon.

Tuotokset

Selvityksen pohjalta arvioidaan tärkkelysperunateollisuuden eri käsittelyjen vaikutuksia kasvintuhoojien selviämiseen perunan solunesteessä, validoidaan käytännön valvontatyöhön menetelmiä perunasyövän testaamiseksi peruna- ja maanäytteistä sekä selvitetään perunateollisuuden sivuvirtojen soveltuvuus tutkimusmatriisiksi