Perkloraatti ja kloraatti suomalaisessa elintarvikeketjussa

Perkloraatti

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Perkloraatti (ClO4-)mahdollisena elintarvikeketjun riskitekijänä on noussut EU:ssa esille Saksan aloitteesta. Jäsenmaita on pyydetty selvittämään perkloraatin esiintymistä kasvistuotteissa . EFSA on asettanut väliaikaisen enimmäispitoisuuden joillekin kasviksille. Perkloraatin esiintymistä ravintoketjussa on selvitetty Yhdysvalloissa jo parin vuosikymmenen ajan. Sitä esiintyy pinta- ja pohjavesissä, epäpuhtautena joissakin lannoitteissa, maaperässä ja elintarvikkeissa. Euroopassa perkloraatin esiintymistä on selvitetty ainakin Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Saksalaisten mukaan perkloraattia on esiintynyt 15 eri maasta olevissa kasvisnäytteissä. Myös vesilaitosten natriumhypokloriitin ja muiden klooripitoisten ym. kemikaalien käyttö veden desinfiointiaineena arvellaan olevan mahdollinen perkloraatin lähde, sillä natriumhypokloriitti voi reagoida alkalisessa ympäristössä siten, että muodostuu perkloraatteja.