Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä

PELTORI

Alkamispäivä

01.02.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa Suomen peltojen siirtymistä aktiivisiin käsiin. Tarvitaan viljelijä- ja pellonomistajalähtöisiä uusia digitaalisia keinoja, joilla molempien toiveet voidaan huomioida. Tarvitaan uutta näkemystä siihen, miten hajallaan sijaitsevia ja pieniä peltolohkoja sisältävä infrastruktuuri saadaan kehittymään nykyaikaisen maatalouden vaatimusten mukaan ja yhteiskunnan asettamat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarpeet huomoiden.

Tuotokset

PELTORI- viljelijä- ja maanomistajalähtöinen digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa omistettujen peltojen ohella myös vuokrapeltojen ja metsän, omaehtoisen järkevän uudelleensijoittelun.