Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat

Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

31.10.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: Pellon osto- ja vuokrahintojen tilastointi on siirtynyt vuoden 2015 alussa Tilastokeskukselta Lukeen. Eurostat tarvitsee pellon vuokrahinnat uuden, tietyn metodologian mukaisesti tuotettuna. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa nuo Eurostatin vaatimat pellon vuokrahinnat vuosittain.
2) Toteutus: Projektissa tehdään kartoitus käytettävissä olevista tietolähteistä. Projektissa tehdään pilot-tiedonkeruu maatiloille pellon vuokrahinnoista satotutkimusten yhteydessä syksyllä 2016 ja tuloksia verrataan mm. maatilojen kannattavuuskirjanpidon aineistoon.

3) Tuotokset: Projektin lopputuloksena saadaan Eurostatille lähetettävät uuden metodologian mukaiset pellon osto- ja vuokrahinnat

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Tiedot lähetetään Eurostatille

5) Asiakkaat: Eurostat