Pellolta pöytään verkkojulkaisu

Pellolta pöytään verkkojulkaisu

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.07.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: Jatkoa paperijulkaisulle Pellolta pöytään 2011/2012, Tilastoja elintarvikeketjusta ja valvonnasta


2) Toteutus: Päivitetään edellisen julkaisun tilastot, lisätään tarvittaessa uusia tilastoja, päivitetään analyysitekstit


3) Tuotokset: e-julkaisu stat.luke.fi-sivustolla


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: tilastopaketti elintarviketurvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista


5) Asiakkaat: julkaisu on kaikkien kansalaisten saatavilla