Peitteisen metsänhoidon mahdollisuudet – uudistuminen, kasvu ja kannattavuus

Peitteinen metsänhoito

Alkamispäivä

01.10.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Selvittää peitteisen metsänhoidon onnistumista Pohjois-Suomen männiköissä: metsien luontaista uudistumista, metsien kasvua sekä taloudellista kannattavuutta.Julkinen seminaari, selvitys rahoittajille tuloksista, 1-2 tieteellistä artikkelia