Plug flow reactor –based Acid fermentation for Small-Scale BIOrefineries

PASS-BIO

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

30.06.2021

Tavoitteet

PASS-BIO projektin tavoitteena on luoda kustannustehokas bioreaktorimoduuli vaihtuville raaka-aineille, jolla voidaan tuottaa lyhytketjuisia karboksyylihappoja tai metaania.

Tuotokset

Hankkeen tuloksia esitellään sekä tieteellisissä että muissa seminaareissa, joissa prosessin käyttökelpoisuudesta ja toteutettavuudesta päästään keskustelemaan asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa. Hankkeessa tuotetut teknis-taloudelliset laskelmat sekä ympäristönvaikutusarvioinnit tuovat lisätietoa prosessin integroinnista alueellisiin systeemeihin.