Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Pasrea

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

31.08.2018

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään Pasrea Oy:n suunnittelemaa kompostointiin perustuvaa
eläinten kuivikelannan käsittelyjärjestelmää, joka toimiessaan tuottaisi ammoniakkia,
lämpöenergiaa ja maanparannusmultaa.

Tuotokset

Uusi kuivikepohjalannan käsittelymenetelmä yritykselle.