MMM:n ja Luonnonvarakeskuksen välinen politiikka- ja asiantuntijatuen palvelusopimus

Palvelusopimus

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Palvelusopimuksella varataan ennakkoon henkilöresurssit Luonnonvarakeskuksessa palvelemaan maa- ja metsätalousministeriön (MMM:n) maatalous- ja ruokasektorin päätöksenteon tuen tarpeita. Kyseessä on MMM:lle suoraan määriteltyihin aihealueisiin, politiikkakysymyksiin tai asiantuntija-työhön annettava tuki. Palvelusopimuksella ei pääsääntöisesti rahoiteta jatkuvaluonteisia tehtäviä.

Tuotokset

Erillisselvitykset tai -laskelmat, laajat lausunnot, osallistuminen työryhmiin