Ravinne- ja energiaomavaraisen lähiruoan tuotanto Palopuron agroekologinen symbioosi

Palopurosymbioosi

Alkamispäivä

01.06.2015

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan ja kuvataan kierrätys- ja biotalouden toimintamalli, jossa erilaiset biotalouden yrittäjät toimivat suunnitelmallisesti yhteistyössä. Yrityksillä (luomutila, maatilamyymälä, luomukanala, leipomo, luomuvihannestila, luomumansikkatila) on yhteinen tahtotila hankkeeseen. Osa investoinneista on jo tehty.
Tavoitteena on
1. Luoda energia- ja ravinneomavarainen taloudellisesti kaikille edullinen tuotantoyhteisö. Mallin avulla vähennetään ravinnekuormaa poistamalla mineraaliravinteiden tarve alkutuotannosta ja tehostamalla ravinteiden kiertoa.
2. Laskea ja kuvata taloudelliset edellytykset hankkeessa kehitetylle toimintamallille, esim. joukkorahoitusmallin selvittäminen.
3. Ravinteiden kierrätyksen ja energiantuotannon yhdistäminen tarkastelemalla biokaasun ja biohiilen tuotantoa.
4. Tuottaa tietoa mallin ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vaikuttavuudesta sekä luoda oppimistilanteita, materiaaleja ja välineitä.