Package-Heroes – Uudet pakkausratkaisut ihmisten, planeetan ja liiketoiminnan hyödyksi

PackageHeroes

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

31.12.2023

Tavoitteet

Haemme ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tarjoamme tietoa ruokapakkausten ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja muutoksen hidasteista. Kehitämme uudenlaisia puukuitupohjaisia pakkausratkaisuja sekä konsepteja ruoan toimitukseen, kulutukseen ja kierrätettävyyteen. Ratkaisujen tulee toimia niin liiketoiminnan, kuluttajien kuin maapallonkin hyväksi.

Tuotokset

Yrityksille tarjoamme tietoa kierrätettävistä ja biohajoavista pakkausmateriaaleista, uudenlaisia liiketoimintamalleja ja tukea ekosysteemin rakentamiseen. Hallinnolle ja päätöksentekoon tarjoamme tietoa keinoista edistää kestävämpää ruokapakkaamista sääntelyllä ja päätöksenteolla. Kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt saavat tietoa kestävistä pakkausratkaisuista ja pääsevät osallistumaan uusien pakkausratkaisujen kehitykseen.

Maailmaa pelastamassa paremmilla pakkausratkaisuilla

Euroopan unionin alueella syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia muodostuu erilaisista pakkauksista. Päivittäin syömämme ruoan pakkaamisesta aiheutuva jäte on yksi suurimmista jätteen lähteistä. Hyvä pakkaus pitää kuitenkin ruoan turvallisena ja ehkäisee ruokahävikkiä.

Tutkimme ja kehitämme Package-Heroes-hankkeessa ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista.

Package-Heroes on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Viisivuotinen hankkeemme käynnistyi vuoden 2019 alussa ja päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Katso myös