ORGIDENT Luomuraaka-aineiden ylivoimatekijät ja niiden tunnistaminen suomalaisessa elintarviketaloudessa.

Org-Ident

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Suomen luomujärjestelmä ei ole kehittynyt samoin kuin monissa muissa Euroopan yhteisön maissa. Euroopan yhteisö sekä Suomen valtio asettavat vaatimuksia ja tavoitteita tämän järjestelmän kehittämiselle. Ruokaketjun toimintaa haittaa jatkuvasti kasvava hintamarginaali, epätäydellinen kilpailu ja tulonjako, yhteistyön puute, tiedon puute, kuluttajien jättäminen toiminnan ulkopuolelle ja vallan väärinkäyttö.Tutkimusongelmana on " Suomalaisen ruokaketjun nykyinen toiminnan malli ei mahdollista luomulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista". Tutkimuskysymyksinä on löytää vastaukset seuraaviin: a) mitä mieltä kuluttajat ovat luomutuotannon ja ruoan laatutekijöistä, b) onko nämä laatutekijät todennettavissa, c) mitä mieltä suomalainen ruokaketju on näistä kuluttajille tärkeistä laatutekijöistä, d) miten suomalaisen ruokaketjun mallia tulisi muuttaa, että sille asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Väitöskirjan ratkaisuehdotuksena on se, että muuttamalla ruokaketjun toiminnan mallia ja asettamalla kuluttajille tärkeät luomutuotannon ja ruoan laatutekijät toiminnan ja toiminnan tuloksen mittareiksi taloudellisten mittareiden rinnalle, on ruokaketjulle asetetut luomuun liittyvät tavoitteet mahdollista saavuttaa. MTT:ssä hanke liittyy kiinteästi TrenFoodEnvi hankkeeseen ja swen kautta FoodchaiCSR -kärkihankkeeseen. Tulokset julkaistaan väitöskirjan muodossa. Tulokset auttavat ymmärtämään syitä siihen, miksi suomalainen luomujärjestelmä ei ole päässyt kehittymään. Poistamalla tämän tutkimuksen löytämät tekijät, luomuelintarvikejärjestelmä voi kehittyä vastaamaan Euroopan yhteisön ja Suomen valtion sille asettamia tavoitteita.