Optimised food products for elderly populations

Optimised food products for el

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Ikääntyneiden ravitsemustilanne on usein heikko, johtuen esim. fysiologisisista ja fyysisistä muutoksista, mutta myös ihmisen ulkopuolisista syistä, mm. ateriapalveluiden saatavuudesta ja tarjottavien ruokien laadusta. Tässä OPTIFEL- hankkeessa tarkastellaan ruuan eri laatuominaisuuksia (esim. rakenne, maku, ravintoaineet) sekä pakkauksien ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ruoka-annoksen käytettävyyteen ja ravintoaineiden saantiin. Hankkeen tavoitteena on yhdistää ravitsemussuositukset ja (yksilölliset) ravintoaineiden saantitarpeet, ruuan valintaan ja ikääntyneen ihmisen fyysiseen toimintakykyyn liittyvät tekijät, ja koota niistä ohjeisto, jota voidaan hyödyntää elintarviketuotteiden ja -pakkausten kehittämisessä palvelemaan paremmin tätä kuluttajaryhmää. Näitä tietoja voidaan soveltaa myös ruokapalveluissa, jolloin ikääntyneiden yksilölliset maku- ja rakennemieltymykset tulevat paremmin huomioiduiksi.
Hankkeen tuotoksia julkaistaan jatkuvasti internetsivuilla (http://www.optifel.eu/) ja uutiskirjeissä, joita voi tilata internetsivulta. Projektin tuloksista julkaistaan myös tieteellisiä ja aikakauslehtiartikkeleita ja tutkijat välittävät tietoa myös tieteellisissä konferensseissa, seminaareissa ja erilaisilla messuilla. Hankkeessa tuotetaan elintarvikemalleja, joista hankkeeseen osallistuvat yritykset ja muut halukkaat yritykset voivat edelleen kehittää kaupallisia tuotteita.
Tuotteet sopivat sekä itsenäisesti asuville että ruokapalveluja saaville ikääntyneille. Tuotteita kehitetään myös palveluasumisen ja hoivakotien tarpeisiin.