Jalostetun männyn optimoitu kestävyys

OpRes

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valintajalostuksen vaikutuksista männyn jalostetun viljelyaineiston kestävyysominaisuuksiin

Tuotokset

Neljä julkaistua tutkimusta / käsikirjoitusta yhdessä Genowood-projektin kanssa.