Metsä oppimisympäristönä – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana (aliprojekti 1)

Openmetsä - Välittömät kustannukset

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Luonnonvarakeskuksen rooli yhteistoimintahankkeessa on Luken tutkimusmetsien ja tutkimustiedon hyödyntämisen tehostaminen ja laajentaminen. Sitä toteutetaan monipuolisten audiovisuaalisten kohdekuvausten ja interaktiivisen verkkoportaalin (www.openmetsa.fi) avulla. Tavoitteena on tutkimusmetsien ja metsäntutkimuksen asiantuntijatiedon avaaminen oppimisympäristöiksi sekä perusopetusta että metsäalan opetusta varten. Tutkimuspuiston metsien tutkimisen markkinointia tukee paikalla oleva tekninen tuki (nostolaitteet, nykyaikaiset mittalaitteet ja reaaliaikainen seuranta, ammattitaitoinen henkilökunta). Tavoitteena on Luken tutkimusosaamisen ja -ympäristöjen popularisointi ja markkinointi kotimaisen ja kansainvälisen tutkija- ja harjoittelijavaihdon tehostamiseksi, ja myöhemmin olemassa olevan osaamisen ja infran tuotteistaminen tutkimuspalveluiksi.

Yhteistoimintahanke rakentaa maakunnassa olevaa osaamista (hakijana UEF sekä osatoteuttajina Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus). Hanke vahvistaa toimijoiden ja Etelä-Savon näkyvyyttä, toimintojen säilymistä ja vahvistumista alueella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös alueen muiden metsäasiantuntijoiden kanssa (mm. Lusto, Metsähallitus), jolloin asiantuntijatiedon avoimen jakamisen käytännöt ja alueellinen erikoistuminen vahvistuvat. Openmetsa.fi -oppimisympäristön laajentuneita sisältöjä voidaan hyödyntää koulutuksen lisäksi avoimesti matkailupalveluiden sisältöinä.

Tavoitteet
• Openmetsa.fi-oppimisympäristön kehittäminen
- Sisällön ja käyttäjä-tuottaja -yhteisön laajentaminen joukkoistamalla ja tarjoamalla teknistä tukea
- Teknologinen kehittäminen
• Metsäympäristön ja siihen kytkeytyvien asiantuntijarakenteiden pedagoginen tuotteistaminen mm. Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen ja UEF:in asiantuntijaverkostot
• Uusien metsässä ja metsästä oppimisen tietoalojen ja osaamisen tuottaminen mm. asiantuntijayhteistyö, eri tieteen ja tiedonalojen verkostoituminen sekä eri kouluasteiden yhteistyön tehostaminen, sisältöjen monialainen käyttömahdollisuus (kasvatus, metsäala, matkailu)
• Soveltava eri oppimisympäristöjen (luonto- ja kulttuurikohteet oppimisympäristönä ja teknologian mahdollistamat oppimisympäristöt) ja Design-oriented pedagogy -opetusmallin (DOP) tutkimus ja pedagoginen kehittäminen
• Kansainvälinen verkostoituminen ja näkyvyys