Kuitupuun painomittauksen toimintamallin kehittäminen

Online tuoretiheys

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

30.06.2021

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää kuitupuun painomittauksen toimintamalli, jossa mittaus ja siihen liittyvä tuoretiheyslukujen määritys toteutetaan rationaalisesti yhtiöiden, tehtaiden ja mittausmenetelmien suhteen yhtenäisellä ja keskitetyllä tavalla. Toimintamallissa käytetään kuitupuutavaralajien alueellisia tuoretiheyden ennustemalleja, joita pystytään jatkuvasti kalibroimaan ja korjaamaan tehtaiden paino-otantamittauksen mittaustietojen perusteella.

Tuotokset

– Tärkeimpien kuitupuutavaralajien kalibroitavat, säähavaintotietoja hyödyntävät tuoretiheysmallit
– Järjestelmävalmius, joka mahdollistaa eri toimijoiden tuottamien mittaustietojen siirtämisen, yhdistämisen ja analysoinnin keskitetysti.
– Toimintamallin kokonaisuuden suunnittelu ja laskentapalvelun toteutus.