Open Geospatial Information Infrastructure for Research 3

OGIIR3

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteen on rakentaa paikkatiedon laskentapalvelu, joka sisältää laskentakapasiteetin, keskeiset tietovarannot ja tutkijaverkoston.Palvelu on kaikkien tutkijoiden käytössä ja osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria.

Tuotokset

Uusia avoimia tietotuotteista tutkimuksen ja asiakkaiden käyttöön, laskentapalvelu paikkatiedon tutkimuksen tarpesiin ja organisaatiorajat ylittävä paikkatietotutkijoiden verkosto