oGIIR Lynet esiselvitys

oGIIR valmistelu

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.05.2015

Tiivistelmä

Avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuurin oGIIR:n tavoitteena on kehittää kansallinen ympäristö-, luonnonvara- ja maankäyttötietojen paikkatietopohjainen palveluinfrastruktuuri tutkimuksen tarpeisiin. Infrastruktuuri tarjoaa paikkatietoja hyödyntävälle tutkimus- ja kehitystyölle joukon luotettavia, kattavia ja sisäisesti yhtenäisiä lähtöaineistoja, joita voi käyttää keskenään integroitujen tietopalvelujen kautta. Suomen Akatemian (SA) kevään 2013 FIRI tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivityshakuun tehdyn suunnitelman mukaan oGIIR:in keskeisinä tavoitteina on: 1. To develop an integrated geospatial data service for research 2. To develop geospatial analysis and geocomputation services for research 3. To improve the findability and availability as well as the quality of open geospatial data sets for research purposes 4. To establish open-access, geospatial research data services as part of the National Research Data Initiative (TTA) 5. To develop a facilitation mechanism that integrates and supports effective use of the established data services by scientists in academia and in the research institutes. Tämä esiselvitys tähtää toiminnan käynnistämiseen ja rahoituksen hakemiseen Suomen Akatemialta vuoden 2015 FIRI-hausta.