Uusia indikaattoreita lajikevalintaan ja teknologioita kauran käyettävyyden parantamiseksi eri tuotesovelluksissa

OatHow

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Suomessa viljellään lukuisia kauralajikkeita, ja lajikkeen lisäksi kauran laatuominaisuuksiin vaikuttavat satokauden kasvuolosuhteet. Kauraerien laatuvaihtelu aiheuttaa ongelmia teollisuudessa, kun ei tiedetä, miten tuotantoprosesseja tulisi säätää raaka-aineen laadun mukaisesti.

Tuotokset

Projekti keskittyy eri kotimaisten kauralajikkeiden (20 kpl) kemiallisen koostumuksen tutkimiseen. Lisäksi tutkitaan kemiallinen koostumus 10 ulkomaisesta lajikkeesta, jotka kerätään eri kaurantuottajamaista. Näistä edellä mainituista lajikenäytteistä tutkitaan myös fysikaalisia ominaisuuksia, kuten väriä ja makua.

Pyritään löytämään yhteyksiä kauran prosessointilaadun ja kauramateriaalista mitattavien ominaisuuksien välillä. Projektissa selvitetään, millaisia mittauksia viljaeristä on tehtävä, jotta sen prosessoija voi niiden perusteella tehdä päätöksiä käsittelytavoista ja soveltuvuudesta erilaisiin elintarvikeprosesseihin. Prosessointilaatua tutkitaan toteuttamalla monen tyyppisiä mallituotteita ja mittaamalla mm. niiden aistittavaa laatua ja säilyvyyttä.