Pohjoinen pähkinä purtavaksi – pähkinäntuotannosta uusi aluevaltaus ja kotimaista raaka-ainetta teollisuudelle

NUTS FOR NORTH

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Pähkinät ovat erittäin terveellistä ravintoa ja niillä on paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia. Suomessa kasvaa luonnonvaraisena Euroopanpähkinäpensasta (Corylus avellana), mutta tätä ei osata enää hyödyntää. Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi ammattimainen pähkinöiden viljelijä ja tuottaja, jolla on kokoelmassaan erilaisia luonnosta kerättyjä kantoja ja joka myy pähkinät sellaisenaan Keskolle. Projektissa tuotetaan laadukkaita ja terveitä pähkinäpensaan taimia halukkaille viljelijöille ja tutkitaan kotimaisten pähkinöiden soveltuvuutta ja kiinnostavuutta raaka-aineeksi elintarvike- ja muulle teollisuudelle.


2) Toteutus

Ensin kartoitetaan kasvikuulutusten avulla, missä Suomessa pähkinäpensasta esiintyy ja kerätään valituista esiintymistä lehtinäytteitä ja selvitetään pensaiden monimuotoisuus DNA-merkkien avulla. Lisäksi samoista pensaista kerätään syksyllä pähkinöitä laatuanalyysejä varten. Monimuotoisuus on yksi valintakriteeri (laadun ohella), kun valitaan sopivia kantoja viljelyyn. Lisäksi selvitetään pähkinäpensaan tuotannolliset viljelyvaatimukset ja laaditaan viljelyohjeistukset. Laadukkaimpia pähkinäkantoja lisätään (tervetaimituotanto) ja etsitään viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä. Myös kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia selvitetään.

3) Tuotokset
- kokoelma suomalaisia pähkinäpensaskantoja
- DNA-merkkikokoelma pähkinälle
- suomalaisten pähkinäpensaiden monimuotoisuuden selvittäminen
- suomalaisten pähkinäpensaiden laadun määrittäminen
- terveitä taimia viljelijöille
- kotimaista pähkinää teollisuudelle

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hankkeen tuloksena saadaan kerättyä kokoelma suomalaisia Euroopanpähkinäpensaskantoja sekä tietoa niiden geneettisestä monimuotoisuudesta ja laadusta (ei ole aikaisemmin tutkittu). Parhaista pähkinäkannoista tuotetaan terveitä taimia laajamittaiseen tuotantoon halukkaille viljelijöille. Täten lisätään viljelijöiden ansiomahdollisuuksia tuomalla kokonaan uusi viljelykasvi entisten rinnalle. Samalla tuotetaan suomalaiselle elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden kotimaista raaka-ainetta, jota ne tarvitsevat säilyttääkseen kilpailukykynsä ja pitääkseen oman tuotantonsa aktiivisena ja vireänä. Tavoitteena on kehittää kotimaisesta hasselpähkinän tuotannosta ja hyödyntämisestä uusi biotalousinnovaatio, jolla saadaan erityistä liiketoiminnallista kilpailuetua suomalaiselle elintarviketuotannolle ja kotimaisille tuotteille.


5) Asiakkaat
- viljelijät
-elintarviketeollisuus
- kotimainen kosmetiikkateollisuus
- öljynpuristamo
- öljynpuristusjätettä hyödyntävät firmat