Maidontuotannon nutrigenomiikka

NUTRIREG

Alkamispäivä

01.01.2009

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Selvitämme maitorasvan muodostumiseen liittyviä biologisia mekanismeja sekä tutkimme eläinten terveyteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavia geenitoiminnan muutoksia eri ruokinnoilla ja muun muassa negatiivisen energiataseen aikana. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla luodaan mahdollisuudet kehittää tehokkaita, eläinten hyvinvointia edistäviä, eläintuotannon ympäristövaikutuksia vähentäviä ja eläinperäisten tuotteiden laatuun vaikuttavia ruokintakeinoja ja jalostusvalinnan työkaluja.