Nutritional research on the non invasive screening and diagnosis of malnutrition in elderly persons

Nurse

Alkamispäivä

05.01.2015

Päättymispäivä

05.07.2016

Tiivistelmä

Vanhusten aliravitsemus on maailmanlaajuinen ongelma, joka kuormittaa huomattavasti terveydenhuoltoa. Paras tapa ehkäistä terveyshaittoja olisi tunnistaa aliravitsemusriski jo varhaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä ei ole olemassa varhaisen aliravitsemuksen tunnistamiseen sopivia laboratoriotestejä. Ihanteellinen testi olisi helppokäyttöinen ja nopea pikatesti, mieluiten niin, ettei tarvita verinäytteen ottoa.
Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää syljestä mitattava biomarkkeriyhdistelmä, joka pystyy luotettavasti kuvaamaan iäkkäiden henkilöiden ravitsemustilaa. Testattavia biomarkkereita ovat insuliini, greliini, leptiini, kortisoli ja
α-amylaasi. Markkereita testataan ikääntyneillä kliinisessä kokeessa, jossa ravitsemustilaa mitataan sekä very- että sylkinäytteistä ja ravitsemustilan korjaamiseen käytetään kliinistä ravintovalmistetta. Kliinisen kokeen tulosten perusteella valitaan optimaalinen biomarkkeriyhdistelmä, josta kehitetään helppokäyttöinen ja edullinen diagnoosityökalu, jota voitaisiin käyttää esim. kotipalveluissa.
Tulokset pyritään levittämään tehokkaasti sekä tiedeyhteisölle että terveyden- ja vanhustenhuollon asiantuntijoille. Hankkeen aikana muodostetaan suurempi konsortio vielä validoimaan ja diagnoosityökalua ja levittämään tietoa.
Kliiniseen kokeeseen rekrytoidaan yli 75-vuotiaita kainuulaisia. Hankkeen yhteiskyökumppaneita ovat Oulun yliopiston Kajaanin yksikkö ja Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittaa EU-Helath ohjelma.