Tuottava Nautatilan Nurmi

NurmiNauta

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.03.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa toksiinien esiintymisestä nurmisäilörehun eri sadoissa sekä rehun tiivistämisen vaikutuksista heinä- ja apilarehujen säilönnälliseen laatuun.