Nurmesta biojalostuksella uusia tuotteita

Nurmibiojalostamo

Alkamispäivä

08.09.2014

Päättymispäivä

28.02.2015

Tiivistelmä

Häme-ohjelmasta haetaan valmistelurahaa Nurmibiojalostamo-tutkimusaiheen käynnistämiseen ja jatkoprojektien valmisteluun. Valmisteltavia hakuja ovat mm. Baltic Sea Region Programme 2014-2020, Central Baltic Programme 2014-2020, Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Tekesin Green Growth -ohjelma ja Horizon 2020. Yhteistä näille kaikille hankkeille on säilörehun fraktiointi ja monipuolinen hyödyntäminen. Nurmibiojalostamon lopputuotteina voisivat olla nestemäinen valkuais- ja kivennäisrehu sioille ja siipikarjalle, kuitupitoinen rehu märehtijöille ja hevosille, yksisoluproteiini kalan rehuksi, bioetanoli ja/tai biobutanoli, biokaasu sekä erilaiset lannoitevalmisteet.