Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa

NurMI

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Nurmitaloudella on ratkaisevan tärkeä merkitys Suomen maataloudelle ja maaseudun kehitykselle. Ilmaston muuttuminen lähitulevaisuudessa vaikuttaa huomattavasti nurmikasvien sadontuottoon sekä kohoavien lämpötilojen, lisääntyvien keskikesän poutajaksojen että leudontuvien talvien vaikutuksesta. Nämä muutokset näkyvät kasvilajivalikoimassa ja viljelytekniikassa (esim. niittojen lukumäärä ja ajoitus), mutta ne vaikuttavat myös suoraan nurmisadon määrän ja laadun muutoksiin. Ilmastonmuutos muuttaa myös nurmikasvien jalostustavoitteita. Hankkeen tavoitteena on tutkia niitä mekanismeja, jotka määrittävät muuttuvissa oloissa nurmisadon ominaisuuksia. Toinen tavoite on löytää säätelyn geneettisiä tekijöitä, mikä tarjoaa kasvinjalostajille uusia välineitä. Lopullinen tavoite on edesauttaa hyvälaatuisen ja runsaan nurmisadon tuottamista muuttuvassa ilmastossa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.