Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke

NuRa

Alkamispäivä

01.07.2015

Päättymispäivä

30.04.2019

Tiivistelmä

Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke pureutuu toiminta-aikanaan 1.7.2015–31.12.2018 keinoihin, joilla nurmenviljelyn kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja parantaa niin ilmastonmuutoksen kuin kiristyvän taloudellisen tilanteenkin mukanaan tuomien muutosten keskellä. Tiedon tuottamisen lisäksi hankkeessa panostetaan vastavuoroiseen tiedonvaihtoon tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan sekä viljelijöiden välillä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa molempisuuntaista tiedonsiirtoa Pohjois-Savon ja muun Euroopan välillä. Hanketta toteuttaa Luonnonvarakeskus yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen toimialue on Pohjois-Savo ja se saa rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta www.luke.fi/nurmetrahaksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke pureutuu toiminta-aikanaan 1.7.2015-30.4.2019 keinoihin, joilla nurmenviljelyn kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja parantaa niin ilmastonmuutoksen kuin kiristyvän taloudellisen tilanteenkin mukanaan tuomien muutosten keskellä.

Tiedon tuottamisen lisäksi hankkeessa panostetaan vastavuoroiseen tiedonvaihtoon tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan sekä viljelijöiden välillä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa molempisuuntaista tiedonsiirtoa Pohjois-Savon ja muun Euroopan välillä. Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.luke.fi/nurmetrahaksi.