NuoTiPo Nuoret tieteen polulle – tutkimalla ympäristö tutuksi

NuoTiPo

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tavoitteet ja taustaa:
NuoTiPo on yhteistyöprojekti Helsingin Yliopiston Lammin biologisen aseman kanssa. Tavoitteena on tuoda peruskoulun 8.–9. luokkalaisia ja lukiolaisia Lammin Tiedeluontopolulle ja Jokioisten Elonkierto -puistoon kokeilemaan ja oppimaan. Tavoitteena on saada nuoret itse tekemään, kokeilemaan ja kokemaan. Hanke tarjoaa bussikuljetuksen joko Lammille tai Jokioisille.

Lammilla tavoitteena on rakentaa lukio- ja yläkouluryhmille ohjelmallinen teemavierailu Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman alueella sijaitsevalle Tiedeluontopolulle. Luontopolkuvierailu päättyy työpajaan. Syksyllä 2016 ryhmiä ohjaa tiedeopas, mutta myöhemmin ryhmät vierailevat itsenäisesti luontopolulla ja voivat suorittaa tehtävät verkkosivuilta löytyvien videoiden opastamana. Videot tehdään kouluyhteistyönä Hyrian AV-viestinnän ammattiopiskelijoiden kanssa.

Jokioisilla tavoitteena on kehittää 8. luokkalaisille suunniteltua Päivä tutkijana -koululaisprojektia ja tuoda sitä paremmin koulujen tietoisuuteen. Elonkierron koululaisprojektin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita suomalaiseen ruuantuotantoon tutkimuksen keinoin ja tarjota virkistävä oppimisympäristö luokkaopetuksen tueksi ja vastapainoksi.

Helsingin Yliopiston Lammin tutkimusaseman yhteydessä oleva tiedeluontopolku on ainutlaatuinen, koska se popularisoi tiedettä interaktiivisesti. Polulla kävijä pääsee myös osallistumaan moderniin ekologiseen tutkimustyöhön kansalaistieteilijänä. Luken Elonkierto on esittelypuisto, joka kertoo luonnonvarojen tutkimuksesta ja sen sovelluksista. Puistossa voi tutustua suomalaiseen ruuantuotantoon ja sen ympäristövaikutuksiin sekä nähdä kotieläimiä.

2) Toteutus
Koululais- ja lukiolaisryhmiä kuljetetaan linja-autokuljetuksin koulusta Lammin biologiselle asemalle tai Jokioisten Elonkiertoon ja takaisin. Palkattu tiedeopas johdattaa ryhmät Tiedeluontopolulle ja vetää ryhmille tiedetyöpajan. Työpajan aiheesta riippuen vetäjänä voivat toimia myös muut biologisen aseman tutkijat ja Luonnonvarakeskuksen asemalla työskentelevät tutkijat. Jokioisilla Päivä tutkijana –projektia on toteutettu opettajavetoisesti. Tässä hankkeessa puiston koululaisopas ottaa ryhmän vastaan ja pitää lyhyen esittelyn Elonkierrosta ja ohjeistaa ryhmän tutkimusprojektiin. Opas on paikalla ryhmän käytettävissä tarpeen mukaan ja kerää lopuksi palautteen. Vierailut kestävät noin puoli päivää. Hankkeessa tarjotaan kyytiä ja opastusta Kanta-Hämeen yläkoulujen 8. -9. luokkalaisille ja lukioiden biologian toista kurssia käyville opiskelijoille (n. 18 ryhmää, 380 nuorta).

3) Tuotokset
Lammilla vierailee 12 koululaisryhmää (noin 240 oppilasta) ja osallistuu tiedepajoihin. Elonkierrossa vierailee 6 koululaisryhmää (noin 140 oppilasta) ja osallistuu Päivä tutkijana -koululaisprojektiin. Vierailun jälkeen oppilaat laativat ´tutkimusraportin´.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tiedeluontopolun aihepiiri tukee erinomaisesti lukion ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien tavoitteita. Lukion syksyllä 2016 voimaan tulevassa uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan sekä biologian että maantieteen oppiaineissa havaintoihin ja kokeellisuuteen perustuvaa tutkimuksellisuutta ja tiedon soveltamista (Opetushallitus). Vuosiluokkien 7-9 uudessa vuonna 2017 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa biologian ja maantiedon opetukseen kuuluu tutkimusmenetelmien elämyksellinen oppiminen erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa ympäristöissä sekä maasto- ja laboratoriotyöskentely. Elonkierto toimii erinomaisesti koulun ulkopuolisena oppimis- ja tutkimusympäristönä sekä havainnollistaa tutkimusta.

5) Asiakkaat
Lukion ja perusopetuksen 8–9 luokat.