Suomen normilanta

Normilanta Suomen normilanta

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

15.04.2016

Tavoitteet

Suomessa tiedot lannan ominaisuuksista perustuvat lanta-analyyseihin (tilataso, taulukkoarvot: VNa 1250/2014). Lantanäytteisiin ja analytiikkaan sisältyy kuitenkin epävarmuuksia eikä siitä saatua tietoa kaikkialla voida käyttää.

Tästä syystä Luke ja SYKE loivat laskennallisen lantatietojärjestelmän, Suomen normilanta. Se laskee 74 eläinluokassa eläinten erittämän sonnan ja virtsan määrän ja ominaisuudet sekä eri lantatyyppien määrän ja ominaisuudet eläinsuojan jälkeen ja varastoinnin jälkeen.

Tuotokset

Normilanta on yksiselitteinen, tieteeseen perustuva menetelmä ohjata ja toteuttaa sekä lannan käsittelyä että sen lannoitekäyttöä. Järjestelmän luominen ja ylläpito varmistaa myös selkeät lähtötiedot kaikelle Suomen lantoihin liittyvälle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Normilantajärjestelmän dokumentaatio ja ensimmäiset tulokset julkaistiin kesällä 2017 (Luke Raportit 46-48/2017). Kehitystyö jatkuu edelleen.