Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla

NOISS

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.05.2019

Tavoitteet

NOISS -hankkeella edistetään kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla.

Tuotokset

Tuloksina on odotettavissa uusia, vähähiilisiä tuotteita ja uuden, uusiutuvaan energiaan perustuvan ja energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa.