Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas

Noah

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.09.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

NOAH-hankkeen tärkein tavoite on vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden pääsyä Itämereen tulvien ja runsaiden sateiden aikaan. NOAH: n lähestymistapa on luoda kokonaisvaltaisen suunnittelun käsite ja toteuttaa älykkäitä viemäröintijärjestelmiä todellisissa kaupunkiympäristöissä. Kokonaisvaltainen suunnittelu yhdistää sadeveden hallinnan aluesuunnitteluun ja älykkäiden viemäröintijärjestelmien kehittämiseen.

Tuotokset

Hankkeessa kehitetään erilaisia tietokonemalleja tukemaan suunnittelua ja ennakointia sekä lisätään tietoisuutta eri ratkaisumalleista. NOAH-konseptia voidaan helposti laajentaa kaikkiin Itämeren ympärillä oleviin kaupunkialueisiin. Toimintamallia toteuttamalla voidaan vähentää tulvien päästöt jopa puoleen. Ratkaisumallit liitetään kaupunkien ja vesilaitosten päivittäisiin käytäntöihin, mikä johtaa terveempään ja puhtaampaan Itämereen.