NKV-kongressi pääprojekti

NKV-Congress pääprojekti

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.10.2016

Tiivistelmä

1) TAUSTA: Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden riistantutkimusneuvosto NKV (Nordiskt Kollegium för Viltforskning) järjestää 4-5 vuoden välein kansainvälisen riistantutkimuskongressin. Sen järjestäjämaa kiertää NKV:n osallistujamaiden välillä. Edellinen kongressi oli Islannissa 2011, ja kevään 2016 kongressi on tarkoitus järjestää Suomessa.


2) TOTEUTUS: Suomea NKV:ssa edustaa LUKE:n Vesa Ruusila, ja kongressin järjestelyssä vetovastuu on LUKE:lla. NKV rahoittaa kongressin järjestämisen niiltä osin kun osallistujamaksut ja muu ulkopuolinen rahoitus eivät sitä kata.

3) TUOTOKSET: Kongressi mahdollistaa monipuolisen LUKE:n toimialaan liittyvän tutkimuksellisen tiedonvaihdon ja verkostoitumisen, ja tuo LUKE:lle kansainvälistä näkyvyyttä.

4) VAIKUTTAVUUS: Kongressin järjestäminen on Suomelle velvollisuus, mutta samalla se on mahdollisuus tuoda esiin LUKE:ssa tehtyä tutkimusta ja rakentaa yhteistyötä hallinnon ja tutkijoiden suuntaan.

5) ASIAKKAAT: Kongressin osallistujat / kongressin tiedotusta seuraavat tahot