Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet (VNK)

Niukkuus ja vihreä kasvu

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektissa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin ja tietotarpeisiin:
- Mitkä ovat biotalousstrategian toimeenpanon kannalta keskeiset lainsäädännön ja hallinnon kehittämis- ja muutostarpeet?
- Mitkä ovat biotalouden kehittymisen kannalta keskeiset hallinnolliset pullonkaulat ja millaisilla toimenpiteillä niitä voidaan poistaa?
- Mitkä ovat biotalousstrategian toimeenpanon kannalta keskeiset yhteistyön teemat, alustat ja muodot, ja kuinka niitä voidaan vahvistaa?
Tutkimuskysymysten ohella hankkeella pyritään tunnistamaan biotalouden mahdollisuudet laajasti ja vahvistamaan biotalouden palvelujen ja aineettoman arvonluonnin mahdollisuuksia.

Luken tehtävä projektissa:
Luontoon perustuvien terveys- ja hyvinvointipalvelujen lainsäädännöllisten ja hallinnollisten esteiden selvittäminen

Luonnonvarakeskuksen osallistujat ja vastuualueet projektissa ovat:
Liisa Tyrväinen: Luken ryhmän johto, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset, palveluliiketoiminta
Teppo Hujala: Palveluliiketoiminta, osallistuminen kyselytutkimuksiin ja yhteistyöalustojen vertailuun
Tuija Sievänen: Osallistuminen kyselytutkimuksiin, asiantuntijoiden haastattelut, aineistojen analyysi, alaa ohjaavan lainsäädännön tarkastelu yhdessä Linnunmaa Oy:n kanssa

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt