Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys. Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus

Nitropeat II

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään miten typpilaskeuma vaikuttaa suokasvien ravinteiden ottoon ja miten tämä heijastuu
suon hiilen sidontaan.

Tuotokset

Näiden suoekosysteemin vasteiden tunteminen parantaa sekä hiilivarastojen muutosten että
kasvihuonekaasupäästöjen ennustamista ilmaston muuttuessa.