The interactions between trees and ground vegetation for organic nitrogen uptake via ericoid and ectomycorrhizal fungi

Nitrofung

Alkamispäivä

02.11.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan humuksen mineralisointia jos juuristosienet ovat mukana tai poistettuina koeolosuhteista. Projekti antaa tietoa kasvin, sienijuuren ja yhteyttämistuotteiden merkityksestä maaperäekosysteemissä ja orgaanisen aineen maatuminopeudesta. Luke osallistuu HY:n Suomen Akatemian rahoittaman projektin mikrobiyhteisömäärityksissä.