Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys

Nitro-Erica SA286731

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Typpilaskeuma voi heikentää soiden hiilensidontakykyä nopeuttamalla hajotusta ja ravinteiden kiertoa. Tutkimuksessa selvitetään miten typpilaskeuma vaikuttaa suokasvien ravinteiden ottoon ja miten tämä heijastuu suon hiilen sidontaan. Näiden suoekosysteemin vasteiden tunteminen parantaa sekä hiilivarastojen muutosten että kasvihuonekaasupäästöjen ennustamista ilmaston muuttuessa.