Salaatin nitraattipitoisuuden kartoitus ja luotettavan omavalvontamenetelmän varmistaminen pikamittausmenetelmällä

Nitraattisalaatti Salaatin nit

Alkamispäivä

25.09.2013

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Kasvihuoneessa viljeltävien uusien salaattituotteiden nitraattipitoisuutta ympärivuotisessa viljelyssä ei tarkasti tunneta. EU säädösten ja tuoteturvallisuuden takia viljelijät haluavat tietää viljelyolosuhteiden merkityksen nitraattipitoisuuteen kauppaan menevässä lopputuotteessa. Tämän hankkeen tarkoituksena on kartoittaa eri viljelmien ruukkujääsalaattien nitraattipitoisuudet eri vuodenaikoina, verrata tuloksia viljelyolosuhteisiin ja tarvittaessa tehdä kokeita, jos pitoisuudet osoittautuvat liian korkeiksi. Tutkimuksen toinen tavoite on luoda omavalvontamenetelmä, jolla viljelijät voivat itse seurata tuotteidensa nitraattipitoisuuksia luotettavasti. Vuosina 2015-2016 tutkitaan lannoituksen kalsiumnitraattin ja lisävalotuksen vaikutusta jääsalaatin satoon ja laatuun.