Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen vähentäminen

Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hirvi ja myyrät ovat taimikkovaiheen pahimmat metsätuholaiset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää näiden lajien vaikutuksia metsiin ja tuotettavaan puutavaraan ja etsiä menetelmiä vahinkojen vähentämiseksi osana tuloksellista metsänkasvatusketjua. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa kannanvaihteluiden ja tuhojen suhteesta päätöksenteon tueksi. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja käytännön menetelmiä, jotka parantavat biotuotannon (metsänkasvatus) kannattavuutta ja kehittävät riskien hallintaa metsän perustuotantoprosessissa. Hirven metsätalousvaikutuksia tarkastellaan seuraavista näkökulmista: 1) kestävä hirvikanta metsäntalouden tavoitteiden kannalta, 2) hirvivioituksen vaikutus sahatavaran laatuun, 3) vahinkoalueiden ja riskialtteimpien kohteiden tunnistaminen hirvien liikkumisseurannan, elinpiirien ominaisuuksien ja paikannettujen tuhojen avulla, ja 4) vahinkoja ehkäisevät metsänhoitomenetelmät hirvialueilla. Myyrätuhojen vähentämiseksi: 1) määritämme metsänviljelyn ja –hoidon menetelmät, jotka voimakkaimmin vähentävät myyrätuhoja ja teemme suosituksia näiden käyttöönotosta käytännön metsätalouteen, 2) tutkimme lisäksi taimien toipumista myyrätuhon jälkeen, heinäntorjunnan vaikutuksia myyrätuhoriskiin, uuden karkotteen tehoa myyriä vastaan, sekä 3) tutkimme, miten taimitarhakäytäntöjä voitaisiin muokata, jotta pystyttäisiin tuottamaan mahdollisimman huonosti myyrille maistuvia taimia.