Nieriän istutusvertailu

Nieriän istutusvertailu

Alkamispäivä

15.09.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Vuoksen vesistössä elävä nieriä, saimaannieriä, on eteläisen Suomen ainoa nieriäkanta. Nykyisin nieriä on äärimmäisen uhanalainen. Nieriää on yritetty palauttaa entisille esiintymisalueilleen istuttamalla laitoksessa kasvatettuja 1- ja 2-vuotiaita poikasia vuosina 1991-2009, mutta sukukypsiksi saakka nieriöiden ei havaittu juurikaan selviytyneen. Hoitomenetelmien kehittämiseksi aloitettiin vuonna 2004 hanke, jossa jatkokasvatettujen poikasten ohella istutettiin nieriöitä alkuvuosina vastakuoriutuneina, ja hankkeen viimeisinä vuosina myös silmäpistevaiheella olevana mätinä. Hanke päättyi vuonna 2012. Nieriöiden todettiin säilyneen sukukypsiksi saakka ensimmäisen kerran liki parikymmenvuotisen istutusohjelman aikana siinä määrin, että emokalapyyntiä laitoskalastojen uusimiseksi pystyttiin järjestämään. Lähes kaikki sukukypsinä saadut nieriät oli istutettu vastakuoriutuneina. Tulosta tullaan soveltamaan nieriän palautusistutuksissa. Mätimunina istutettujen nieriöiden kasvu oli hidasta, eikä niistä saatu palautuksia koeverkkopyynneissä hankkeen kestoaikana. Tämän vuoksi tutkimusaineistoa täydennettiin verkkopyynneillä syksyllä 2014. Mätimunina ja vastakuoriutuneina istutetut nieriät merkittiin kuuloluuvärjäyksellä. Merkit on analysoitu ja tulokset raportoidaan vuonna 2016.