Selvitys karjatiloilla muodostuvien säilörehun puristenesteiden, pesuvesien ja jaloittelualueiden valumavesien sekä turkistarhojen valumavesien määristä

Nestemäärä

Alkamispäivä

01.06.2020

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Selvittää syntyvien säilörehupuristenesteiden, jaloittelualueiden valumavesien, turkistarhojen valumavesien ja muiden karjatiloilla syntyvien vesien määrä

Tuotokset

Ajantasainen tieto erilaisten nesteiden synnystä karjatiloilla ja turkistarhoilla.