NEAT: verkosto talousosaamisen kehittämiseksi eläinten terveyteen liittyvässä koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa Euroopassa ja muualla (Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond)

NEAT Networking to enhance the

Alkamispäivä

01.10.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa monella eri tavalla eläintautien esiintymiseen ja leviämiseen. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten erilaiset kannustimet ja muuta taloudelliset tekijät vaikuttavat eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin kannalta olennaisiin päätöksiin. Eläinten terveyteen liittyvien päätösten nykyistä parempi ymmärtämys auttaa saamaan tautiriskit entistä paremmin hallintaan ja kohdistamaan resurssit sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Kannustimien merkitys nostetaan esiin mm. EU:n eläinterveysstrategiassa, joka korostaa tauteja ennaltaehkäisevän työn merkitystä. NEAT on verkostohanke, jonka tavoitteena edistää taloustieteellisen osaamisen käyttöä eläinten terveyttä koskevassa koulutuksesta ja päätöksenteossa. NEAT kokoaa tietoa siitä, millaista taloustietoa on saatavilla eläinten terveyteen liittyvissä asioissa, sekä pyrkii tunnistamaan talousosaamiseen liittyvät puutteet eläinten terveyden koulutuksessa Euroopassa kyselytutkimuksen keinoin (työpaketit 2 ja 3). Tämän pohjalta kehitetään opetusmateriaalia ja tiedonvälitystapoja eri sidosryhmien tarpeisiin (työpaketit 4 ja 5). Näiden työvaiheiden avulla kerätään eläinten terveyttä koskevan päätöksenteon tueksi kehitettyjä työkaluja erilaisten sidosryhmien käyttöön ja niiden päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitettävää tieto-taitoa pyritään saamaan alan koulutusta ja opetusta tarjoavien sidosryhmien, yrityselämän, ammatinharjoittajien ja viranomaisten käyttöön. Hanketta rahoittaa Euroopan komissio (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, DG Education and Culture) Lisätietoa hankkeesta on Internet-sivulla: http://www.neat-network.eu NEAT - Improving education in the Economics of Animal Health