NautaNurmi .

NautaNurmi

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

28.02.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

NautaNurmi -hankkeen tavoitteena oli parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä. Hankkeella pyrittiin luomaan edellytyksiä naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle. Tavoitteeseen pyrittiin parantamalla nurmirehuntuotannon kustannustehokkuutta ja kehittämällä tuotantomalleja ja -ratkaisuja sekä rehun- että eläintuotantoon. Hankkeessa toteutetun tuotannonsuunnittelu- ja talouskoulutuksen tavoitteena oli 1) naudanlihantuotannon kilpailukyvyn ja tuotannon tehostaminen tilatasolla, 2) naudanlihan tuotantokustannusten (rehu- ja kotieläintuotanto) selvittäminen ja analysointi tilatasolla, 3) kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tilakohtaisesti, 4) tilan tuotanto- ja rahaprosessien kehittäminen ja 5) talouden hallintajärjestelmän luominen tilalle. Hankkeessa oli 5 työpakettia, jotka tähtäsivät tuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen: 1) nurmisäilörehun säilönnällisen laadun merkitys kasvavien nautojen ruokinnassa, 2) kolmen niiton strategia säilörehunurmen korjuussa, 3) työkaluja tuotannon tehostamiseen, 4) naudanlihantuottajien tuotannonsuunnittelu- ja talouskoulutus, 5) tiedotus. Hanke tuotti todennettua ja käytäntöön suoraan sovellettavaa tietoa säilöntäaineen käytön merkityksestä nurmirehuun perustuvassa naudanlihantuotannossa sekä säilörehun kolmen niiton strategian soveltuvuudesta lihanautatiloille. Hanke mallinsi tutkimusaineistojen kautta naudanlihantuotannon kustannustehokkuutta ja ympäristövaikutuksia.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tavoitteena oli parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä. Hankkeella pyrittiin luomaan edellytyksiä naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle.

Hanke tuotti tietoa nurmisadosta kolmen niiton strategioissa eri typpilannoitustasoilla ja eri nurmikasveilla. Lisäksi tuotettiin tietoa nurmisäilörehun säilönnällisen laadun vaikutuksista naudanlihantuotannossa sekä mallinnettiin teuraspainon ja ruokinnan vaikutuksia metaani-, typpi- ja fosforipäästöihin kasvavilla naudoilla.

Yhteistyökumppanit: