NautaNurmi .

NautaNurmi

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

28.02.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena oli parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä. Hankkeella pyrittiin luomaan edellytyksiä naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle.

Tuotokset

Hanke tuotti tietoa nurmisadosta kolmen niiton strategioissa eri typpilannoitustasoilla ja eri nurmikasveilla. Lisäksi tuotettiin tietoa nurmisäilörehun säilönnällisen laadun vaikutuksista naudanlihantuotannossa sekä mallinnettiin teuraspainon ja ruokinnan vaikutuksia metaani-, typpi- ja fosforipäästöihin kasvavilla naudoilla.

Yhteistyökumppanit: